Usertesting - gebruikerstest

Wil je een gebruikerstest uitvoeren voor een nieuw product dat je ontwikkelt, of wil je wellicht een website uitproberen op potentiële klanten? Zorg ervoor dat je aan de hand van de onderstaande 6 punten de meest voorkomende fouten voorkomt.

Wees kritisch op je testgebruikers

Kijk kritisch naar de testgebruikers die je uitnodigt en doe dit zeker niet random. Vermijd in ieder geval testgebruikers als je moeder, je vriendin of de beste vriend van je zusje. Dit zijn personen die waarschijnlijk weten waar je mee bezig bent en je daar bovendien graag in willen steunen. Hier heb je weinig aan, je wilt immers weten of het product goed is, niet wat ze van jou vinden.

Kijk bovendien goed naar gebruikers die relevant zijn voor je test. Heb je een specifieke doelgroep op het oog? Dan heb je niets aan een testgebruiker van buiten die doelgroep, dus selecteer deze zeker niet willekeurig. Gebruik een streng filter, om er zeker van te zijn dat je waardevolle en relevante feedback ontvangt van testgebruikers.

Test meer dan 1 prototype

Test bovendien altijd meer dan 1 prototype, om te voorkomen dat je gehecht raakt aan je website. Op het moment dat je 1 prototype van een product of een website maakt is de kans groot dat je dit al voor een groot deel zal perfectioneren. Je verzorgt het prototype tot in de puntjes, waardoor je er zelf volledig van overtuigd raakt.

Doe dit niet! Kies er voor om meerdere prototypes op te zetten, waardoor je niet de tijd hebt deze volledig te optimaliseren. Bovendien maakt dit het een stuk gemakkelijker om er later enkelen van weg te doen, om uit te komen bij het prototype dat je testgebruikers het best beoordeelden, in plaats van het prototype waar je veel tijd in hebt gestoken.

Kies de juiste variabelen

Het is bij het uitvoeren van een gebruikerstest van groot belang dat je weet wat je wilt meten. Maak in ieder geval het onderscheid tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen. De onafhankelijke variabelen zijn in dit geval de prototypes die je tot je beschikking hebt. Deze zijn ‘gegeven’ en zullen zorgen voor een bepaalde beoordeling door je doelgroep.

Wil je bijvoorbeeld nagaan of je het menu op je website het best horizontaal of verticaal kunt plaatsen, door te meten hoe lang het duurt voordat je testgebruikers een bepaald menu-item hebben gevonden? In dat geval heb je 1 onafhankelijke variabele (plaatsing van het menu), met 2 condities (horizontaal vs verticaal). Je afhankelijke variabele is in dit geval de tijd die je testgebruikers nodig hebben om tot het menu-item te kunnen komen.

Zorg er binnen de gebruikerstesten in ieder geval voor dat je maximaal 1 onafhankelijke variabele varieert, anders weet je niet weet welke onafhankelijke variabele verantwoordelijk is voor het resultaat dat je vindt.

Richt je op alle beschikbare informatie

Zodra je de gebruikerstest uitvoert is het van belang om goed te luisteren naar wat zij vertellen of goed te kijken naar wat zij opschrijven, maar houd er rekening mee dat ook in de stille momenten veel informatie kan zitten. Denken je gebruikers na over wat de beste strategie is, denken ze na over wat ze van het ontwerp vinden of speelt er iets anders in hun hoofd?

Vraag je testgebruikers om hardop te denken en hun bevindingen op te schrijven. Vraag ze gerust wat er in hun hoofd omgaat. Het is hierbij uiteraard van belang om de ‘flow’ waarin je testgebruikers zitten niet te doorbreken. Probeer een tussenweg te vinden, waarmee je ervoor kunt zorgen dat je de informatie uit de stille momenten tastbaar kunt maken, aangezien de kans groot is dat je juist daarvan het meest zal leren over je prototype.

Zorg voor een goede introductie

Tijdens een gebruikerstest wil je een bepaald prototype testen, niet de manier waarop je proefpersonen reageren op een bepaalde test. Zorg er daarom voor dat je altijd een goede introductie geeft. Je hoeft het doel van het onderzoek hierbij niet weg te geven, maar het is wel verstandig om bijvoorbeeld aan te geven wat de proefpersoon kan verwachten. Hoe lang zal de test ongeveer duren en hoe zullen de vragen of afhankelijke variabelen er ongeveer uit gaan zien? Geef niet teveel prijs wat van invloed kan zijn op de resultaten van het onderzoek, maar zorg er in ieder geval voor dat de testgebruikers zich prettig voelen.

Het is bovendien verstandig om hier een paar keer mee te oefenen en de resultaten te analyseren. Op basis van een pilot-test heb je de mogelijkheid om hiermee wat ervaring op te doen. Blijkt dat het de gebruikers niet goed duidelijk is wat je bedoelde, of gaat er iets anders mis? Dan kun je op basis hiervan je gebruikerstest aanpassen en de resultaten uit de pilot-test uiteindelijk weglaten uit je uiteindelijke analyse.

Rond de test waardevol af

Zodra de gebruikerstest eindigt is het van belang om je gebruikers niet zomaar te laten vertrekken. Probeer ze op het moment dat ze ontspannen zijn nog even aan te spreken. Dit is het moment waarop ze waarschijnlijk nog even met je willen delen wat ze net hebben gezien, gehoord of gevoeld en wat ze daarvan vinden.

Waar testgebruikers tijdens een test nog sociaal wenselijke antwoorden kunnen geven, zullen ze dat achteraf veel minder doen. Bereid daarom een aantal vragen voor om na te gaan wat de gebruikers fijn of juist vervelend vonden. Vraag het ze persoonlijk, of maak gebruik van een (korte) vragenlijst. Je kunt op die manier zoveel mogelijk waardevolle informatie verzamelen over een bepaald prototype voor een product of websiteontwerp dat je op het oog hebt.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon